Welkom op de website van Bernard     
Van Aerde - Vastgoed            
               & schadeverzekering - Gent

Diensten

Welkom op de site van Bernard Van Aerde.

Waarvoor kunt u een beroep op ons doen?

Voor waardebepalingen van onroerende goederen, voor schade-expertise en plaatsbeschrijvingen voor een intredende of uittredende huurder.

Hoe gaan we te werk?

De nieuwbouwwaarde bepalen we door een schatting te maken van de kosten van wedersamenstelling van het onroerend goed. Dit doen we aan de hand van de werkelijke kostprijs van het gebouw. Dat wil zeggen:

 • de bedragen betaald aan de diverse aannemers
 • de kosten van verf- en behangwerk
 • de roerende zaken die door hun gebruik onroerend door bestemming zijn geworden
 • de aansluitingen, de tuinafsluitingen, enz.
 • de BTW en het ereloon van de architect
 • Deze waarde is meteen de verzekerbare waarde van het pand.

Welke berekeningsmethoden passen we toe?

1. nauwkeurige opmeting: dit is het meest exacte, maar ook de meest complexe methode. Ze eist een doorgedreven kennis van de samenstelling van het pand, een juist inzicht van de bouwtechnieken en de gebruikte materialen, en een juiste kennis van de eenheidsprijzen per post. De te gebruiken hoeveelheden materialen vermenigvuldigen met hun eenheidsprijzen vereist kennis van zaken en is echt architectenwerk. De reflectie over deze methode geeft ons echter een inzicht over de moeilijkheidsgraad van de schatting van een gebouw.

2. vermenigvuldiging met coëfficiënten: deze methode gebruiken we wanneer we de oorspronkelijke bouwprijs kennen. We passen deze aan aan de ABEX-index. We moeten daarvoor beschikken over de totale kostprijs, ook die van de afwerking, het ereloon, de taksen,… Wanneer we al deze gegevens hebben verzameld, moeten we nog rekening houden met bepaalde elementen die een invloed hadden op de globale prijs. Dit kan zowel in min of meer zijn. We moeten ook de juiste datum kennen van de oprichting van het bouwwerk en, ingeval van gespreide bouw, de exacte datum van de verschillende bouwfases. Al deze bedragen brengen we dan op dezelfde Abex-index in.

Prijsverhogende factoren

  • bouwgeschiktheid van het terrein:
   • zijn of waren er wegen?
   • werden de nutsvoorzieningen uitgevoerd?
   • de aard van de ondergrond die een weerslag kan hebben op de kosten van de funderingen, enz.
  • termijn van uitvoering: een langere bouwtermijn kan de prijs doen verhogen.
  • sleutel-op-de-deur: bij een dergelijk bouwsysteem houden de promotoren de bouwheren voor dat ze zich om niets hoeven te bekommeren. Meestal ligt de prijs hoger dan bij een klassieke bouwwijze door de kosten en lonen van de promotor.

Prijsverlagende elementen

  • sommige woningen worden door de bouwheer zelf opgericht, al dan niet bijgestaan door kosteloze of betaalde arbeidskrachten.
  • gezien hun relatie met aannemers en/of bouwstoffers is het mogelijk dat de bouwheer bepaalde kortingen heeft gekregen.
  • woningen in groep opgericht kosten minder dan wanneer elke woning afzonderlijk zou zijn gebouwd.
  • een woning dat een aannemer “tussendoor” heeft gebouwd -om zijn werkvolk aan het werk te houden- kan soms aan een gunstprijs worden aangekocht,

3. aan de hand van de aankoopprijs van het gebouw: het is logisch dat de te verzekeren nieuwbouwwaarde niets te maken heeft met de verkoopwaarde van het gebouw. Toch kan dit gegeven wel een eerste aanwijzing zijn bij de waardebepaling. Van het verzekerd bedrag (aangepast aan de index) kan ongeveer 60 à 80 % genomen worden als verkoopwaarde. Dus ook omgekeerd: (normale) verkoopprijs x 1,25 à 1,67=de verzekerbare waarde.

Deze omrekening is slechts goed voor een ruwe schatting. Een zekere omzichtigheid is nodig. Wanneer blijkt dat aan een gebouw voor 20.000 euro werken werden uitgevoerd, dan zal de verkoopwaarde van het pand met 20.000 euro stijgen. De waardevermeerdering is doorgaans maar een zeker (te bepalen) percentage van de kostprijs van de uit te voeren werken (vb van 50 % tot 80 %).

4. vergelijking: de verhouding van de prijzen van gebouwen. Deze is op dezelfde wijze ingericht en met dezelfde materialen opgericht. Over het algemeen is deze gelijk aan de verhouding van hun volume of hun bouwoppervlakte

  • opmeting per m³: diepte x breedte x hoogte (halfweg het hellend dak) -buiten afmetingen- met eenheidsprijzen per type woning, te vermeerderen met 10 % voor halfopen bebouwing en met 15 % voor alleenstaande woningen.
  • Opmeting per m²: buitenafmetingen: van appartementen, bedrijfsgebouwen, landgebouwen.

   Tips:

   lengte van een steen x aantal stenen
   hoogte van een trede x aantal treden

   Het is uiteraard niet voldoende om het volume te kennen. We moeten ook het volledige gebouw doorlopen om de constructie te bekijken als de kwaliteit, de afwerking en de omvang om het comfort te kennen. We gaan na welke de gebruikte materialen zijn, hun aard en kwaliteit, en de wijze waarop ze verwerkt werden. Aan de buitenzijde van het gebouw zijn het dak, de goten, de muren en het buitenschrijnwerk van zeer groot belang, terwijl we aan de binnenzijde vooral naar het timmerwerk zullen kijken. Daarnaast ook naar de plafonds, het schrijnwerk, de beglazing, enz. Ook het comfort zal een grote rol spelen te weten: de installaties van elektriciteit, sanitair, keuken, verwarmingswijze en regeling ervan, de luchtverversing, de isolatie op gebied van warmte en geluid, enz.

Waarop letten we bij een schatting?

 • eigendom of huurhuis
 • bouwjaar
 • beschrijving:
  • gevelbreedte
  • diepte
  • gelijkvloers:
   • vloeren
   • muren
   • deuren
   • ramen
   • rolluiken
  • verdiepingen:
   • slaapkamers
   • muren
   • deuren
   • rolluiken
  • kelder
  • zolder
  • dak
  • aanhorigheden:garage
 • geriefelijkheden:
  • uitgeruste keuken
  • uitgeruste badkamer
  • Wc
  • lopend water: beneden en boven
  • bekleding
  • CV gas/Mazout
  • elektriciteit
Cookie-instellingen aanpassen

Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer. Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden.

Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen.

Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.

 • Instellingen aanpassen
 • Alle cookies accepteren en verdergaan naar de site